این شماره

این شمـاره

گاهنامه‌ی میزکار کارگاه کمدلباس در هر شماره ابتـدا در قالب پرونده‌های پراکنده و سپس در قالب شماره‌ی مجزا ارائه می‌شود. گروه تحریریه، پژوهش، تولیـد محتوا و گرافیک در هر شماره متشـکل از اعضـای منتخب کمدلباس هستند. تمامی پرونده‌های این گاهنامه به صورت متنی یا ویدئویی در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی هیچا منتشر می‌شوند.

قیمت این شمـاره

در پرهیز از مصرف کاغذ و درخت، کارگاه کمدلباس آثار میز کار خود را به صورت الکترونیکی منتشر می‌کند. قیمت پشت جلد هر شماره از میزکار کارگاه کمدلباس، کاشت یک نهال در جنگل هیچاست. در صورت تمایل می‌توانید پیش از مطالعه‌ی هـر شماره از میزکار نسبت به کاشت نهال اقدام نمایید.

جنـگل هیچا
+

با ما در تماس باشـید

+

با ما در تماس باشـید

همراه
تلگرام
واتس‌اپ
+989211884979
+

مغازه

به زودی در مغازه‌ی هیچا آثار و تولیدات تجسمی و دست‌ساز اعضای کارگاه کمدلباس عرضه می‌شود. چنانچه عضو دوره‌های پیشین کارگاه هستید و در صورت تمایل به ارائه‌ی آثار خود در این مغازه، برای تکمیل اطلاعات کاربری خود‌ به برگه‌ی ثبت نام مراجعه نمایید.

+

اتاق فکر

در صورت تمایل به حضور در اتاق فکر پروژه‌های هیچا، برای تکمیل اطلاعات کاربری خود‌ به برگه‌ی ثبت نام مراجعه نمایید.

+

به زودی....

+

سبد مطالعه

0
ردیفعنوانریختاروضعیت اعتبار

مقررات و ضوابط ثبت‌نام دوره‌ی کمدلباس:

  1. حضور هنرجویان پانزده دقیقه پیش از شروع کارگاه الزامی است.
  2. حضور همراه در کارگاه ممنوع است.
  3. کارگاه در قبال اموال همراه هنرجویان هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
  4. هنرجو موظف به حضور مرتب در کارگاه طبق برنامه تعیین شده و انجام اتودهای جاری کارگاه خواهد بود.
  5. غیبت هنرجو موجب محروم شدن وی از آن جلسه خواهد شد. چنانچه هنرجو بیشتر از دو جلسه از دوره را غیبت نماید از ادامه‌ی شرکت در دوره محروم خواهد شد.
  6. پس از ثبت نام استرداد شهریه دریافت شده و همچنین انتقال به شخص دیگر به هیچ‌وجه میسر نخواهد بود.
  7. هنرجو می‌پذیرد ضبط و انتشار هرگونه صوت، عکس و ویدیو از محتوی کارگاه ممنوع است.
  8. هنرجو می‌پذیرد حقوق مادی و معنوی آثار تولید شده در کارگاه متعلق به خانه خلاقیت هیچا است و هرگونه نشر، چاپ یا اجرای آن منوط به اخذ مجوز از مدیریت مجموعه خواهد بود.